Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Bangkok: Visum tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Bangkok

Embassy of Finland in Bangkok
Athenee Tower, 14th floor, 63 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330, THAILAND
Tfn +66 220 787 00
E-post: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (migrationsärenden) och ban.konsuli@formin.fi (konsulära ärenden)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Visumärenden

Samarbetspartneren VFS Global tar emot visumansökningar från personer som ska resa till Finland i viseringscentralen på åttonde våningen i Trendy Building –byggnaden nära BTS-stationerna Nana och Asoke samt metrostationen Sukhumvit. Adressen är  No.10/104-106 (801-803), 8th Floor, The Trendy Building,  Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110.

Ansökningar tas emot genom tidsbeställning och utan. Grupper med fyra sökande eller fler måste boka tid för inlämnande av visumansökningarna. Mottagningstiderna bokas via viseringscentralens webbplats eller via telefontjänsten (+66 2 118 7009, öppen må–fre kl. 8.00–12. 00 och 13.00–16.00 lokal tid). Viseringscentralen och dess telefontjänst betjänar kunderna på engelska och thai. Viseringscentralens öppethållningstider och närmare placering syns här.      


Ambassaden tar emot visumansökningar endast genom tidsbeställning tisdagar och torsdagar kl. 8.30-11.30 lokal tid. Det finns begränsat med mottagningstider och behandlingstiden för ansökningar som inlämnats till ambassaden är 15 dygn från att ansökan lämnats in. Tid för inlämnande av ansökan kan bokas via viseringscentralens webbplats eller via telefontjänsten. På visumförfrågningar via telefon svarar visumavdelningen må–torsd. kl. 14.00-15.00 på nummer +66 2 207 8700. Via visumavdelningens nummer kan man inte boka tid för inlämnande av ansökningar. E-postadressen för förfrågningar om visum är viisumi.ban@formin.fi.

VIS-systemet

I och med det den 14 november 2013 ibruktagna VIS-systemet måste alla som ansöker om Schengenvisum lämna biometriska uppgifter - fingeravtryck av tio fingrar och ett foto - i samband med ansökan. Vid viseringscentret tas även foto av den sökande. Dessa uppgifter sparas sedan i den gemensamma databasen "Visa Information System" (VIS). VIS är ett datasystem som hjälper Schengenmedlemsländerna att utbyta information angående visum med varandra. Mer information: ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm

Kundtjänst

  • Ambassaden tar emot telefonförfrågningar om visum måndag, tisdag och torsdag mellan kl. 15.00-15.30 på tfn +66 2 207 8700. Förfrågningar tas också emot via e-post: viisumi.ban@formin.fi. Vi rekommenderar att man använder e-post skärskilt under högsäsongen från mars till juni då telefonlinjerna överbelastas. VFS: servicenummer har öppet må–fre kl. 8.00–12.00 och 13.00–16.00, tfn +66 2 118 7009.
  • Viseringscentralen betjänar kunder nära BTS-stationerna Nana och Asoke samt metrostationen Sukhumvit, på åttonde våningen i Trendy Building –byggnaden (adressen: No.10/104-106 (801-803), 8th Floor, The Trendy Building, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110) mån-fre kl 8.00-16.00 med tidsbokning och utan. Grupper med fyra sökanden eller fler, bör boka tid för inlämnande av ansökningar. Viseringscentralens servicenummer är +66 2 118 7009 (öppet mån-fre kl. 8.00-12.00 och 13.00-16.00). Kunder betjänas på engelska och thai på detta nummer. Länk till viseringscentralens webbplats.
  • Vid ambassaden tas viseringsansökningar endast emot med tidsbokning. Tidsbokning görs via viseringscentralens webbplats eller servicenumret (+66 2 118 7009).
  • Viseringsavdelningens telefontid är måndag-torsdag kl.14.00–15.00, tfn +66 2 207 8700. E-postadressen i viseringsfrågor viisumi.ban@formin.fi.
  • Ansökningar om uppehållstillstånd tas endast vid ambassaden emot med tidsbokning måndag-torsdag kl. 13.00-14.00, tiderna bokas direkt av ambassaden per e-post viisumi.ban@formin.fi
  • Kundbetjäningstiden i konsulära ärenden samt pass- och legaliseringsärenden är mån - tors kl. 8.30-11.30. På fredagar finns ingen kundbetjäning.E-postadress: ban.konsuli@formin.fi
  • Vid nödfall kan man efter tjänstetid ringa +358 9 160 55555. Journumret är avsett endast för nödfall
  • Helgdagar och lediga dagar, då ambassaden är stängd

Ambassaden tar emot telefonförfrågningar om visum må–torsd mellan kl. 14.00-15.00 på tfn +66 2 207 8700. Förfrågningar tas också emot via e-post: viisumi.ban@formin.fi. Vi rekommenderar att man använder e-post skärskilt under högsäsongen från mars till juni då telefonlinjerna överbelastas. VFS: servicenummer har öppet må–fre kl. 8.00–12.00 och 13.00–16.00, tfn +66 2 118 7009.


Sökanden kan följa hur ansökan fortskrider via VFS:s webbplats.

Information om en sökandes visumansökan och beslut kan endast ges till den sökande själv. Inbjudaren i Finland betraktas inte som visumsökande. Om sökanden med fullmakt befullmäktigar inbjudaren eller annan person kan man till den befullmäktigade ge samma uppgifter som till sökanden. Fullmakten är en fritt formulerad handling, där sökandens och den befullmäktigades namn bör framgå och den bör vara undertecknad av sökanden.

För visum och uppehållstillstånd i Thailand ansvarar de thailändska myndigheterna.
Ytterligare information: Thailand Immigration Bureau

Skriv ut

Detta dokument

På vår webbplats

På andra webbplatser

Uppdaterat 9.1.2019


© Finlands ambassad, Bangkok | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter