Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Äktenskap - Finlands ambassad, Bangkok : Tjänster för finländare : Äktenskap

FINLANDS AMBASSAD, Bangkok

Embassy of Finland in Bangkok
Athenee Tower, 14th floor, 63 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330, THAILAND
Tfn +66 220 787 00
E-post: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (migrationsärenden) och ban.konsuli@formin.fi (konsulära ärenden)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Äktenskap

Borgerlig vigsel är den enda möjligheten för en utlänning att gifta sig i Thailand med en annan utlänning eller med en thailändsk medborgare. Officiella vigslar genomförs endast på distriktskontor (amphew på thailändska). Se våra avskilda sidornra för mera information om vigsel i Thailand, Laos eller i Kambodja.

Äktenskapsförord

Enligt finska äktenskapslagen (234/13.6.1929) har vardera maken giftorätt i den andras egendom. Makarna har dock inte giftorätt i egendom som undantagits giftorätten genom ett förordnande i ett äktenskapsförord. Aktenskapsförordet skall registreras på magistrat. Läs mera www.maistraatti.fi och www.avioehtosopimus.org

Enligt thailändska lagstiftningen (Civil & Commercial Code, Books 5, Chapter IV, Sections 1465-1483) kan makarna före giftermål registrera ett äktenskapsförordet på äktenskapsregistret (Marriage Register). Vi rekommenderar använda advokat.

Upplösning av äktenskap (äktenskapsskillnad)

Enligt finska lagen kan ett äktenskap upplösas genom ett domstolsbeslut. Ett ärende som gäller äktenskapsskillnad anhängiggörs i tingsrätten genom en skriftlig ansökan, som kan göras av makarna gemensamt eller av den ena av makarna.
Läs mera på Finlands justitieministerium hemsida

Om ett äktenskap har slutits enligt thailändska lagstiftningen kan det upplösas också enligt denna lagstiftning. Upplösning av äktenskap kan göras på två olika sätt: båda parterna tillsammas vid registerbyrån eller vid domstolsutslag. Vi rekommenderar använda advokat.

© Finlands ambassad, Bangkok | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter