Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Kambodja: resemeddelande - Finlands ambassad, Bangkok

FINLANDS AMBASSAD, Bangkok

Embassy of Finland in Bangkok
Athenee Tower, 14th floor, 63 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330, THAILAND
Tfn +66 220 787 00
E-post: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (migrationsärenden) och ban.konsuli@formin.fi (konsulära ärenden)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 15.1.2018

Kambodja: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

De politiska spänningarna i landet tilltar tidvis. Undvik folksamlingar och följ media.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Särskilda säkerhetsrisker

I Kambodja finns fortfarande stora mängder odetonerade landminor och ammunition särskilt i följande provinser: Battambang, Pursat, Banteay Meanchey, Siem Reap och Kampong Thom. Undvik i dessa provinser fram för allt att röra dig i skogar, på risfält, mindre vägar och i närheten av broar.

Brottsligheten

Antalet våldsamma stölder har ökat, särskilt i Phnom Penh och Sihanoukville. Gaturånen har också ökat. Rånen sker ofta kvällstid. Resenärer som promenerar eller åker tuk-tuk ska särskilt akta sig för tjuvar som rör sig på motorcykel. Håll noga reda på ditt pass och bagage, särskilt på flygplatsen. I restauranger och barer ska man inte lämna värdeföremål på bord eller stolar.

Det förekommer inbrott i billiga hotell och värdshus. Droghandeln är ett växande problem i Kambodja.

I nödsituationer kan man kontakta Sveriges ambassad i Phnom Penh:
10th floor, Phnom Penh Tower
445, Monivong Blvd, (St. 93/232)
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara
Phnom Penh
Puh: +855 23 861 700
Fax: +855 23 861 701
E-post: ambassaden.phnom-penh@gov.se
Webbplats: http://www.swedenabroad.com/phnompenh

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägarna mellan huvudstaden Phnom Penh och turistorterna Sihanoukville och Siem Reap är i relativt gott skick, men livligt trafikerade. De flesta av de mindre vägarna är i dåligt skick. Överlastade och dåligt underhållna fordon samt ett oförutsägbart körsätt gör att trafiksäkerheten är svag och olycksrisken hög. Färdas på bilvägar endast under dygnets ljusa timmar.

Naturförhållanden

Under regnperioden (maj-november) finns risk för översvämningar. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget

Hälso- och sjukvårdens nivå är allmänt taget låg också i Phnom Penh och i turistorterna. En heltäckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall utan privat reseförsäkring.

Det förekommer nuförtiden endast lite aids i Kambodja. Däremot förekommer det mycket allmänt hepatit B, som smittar genom oskyddat sex, i hela sydostasien, också i Kambojda. Prostituerade är en särskild riskgrupp.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Kambodja är straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika mycket stränga. Till och med små mängder kan leda till långa fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kambodjas utrikesministeriums webbplats: http://www.mfaic.gov.kh
Kambodjas turistministeriums webbplats: http://www.mot.gov.kh

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bangkok

Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND
+66 220 787 00
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.1.2018


© Finlands ambassad, Bangkok | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter