ไปยังเนื้อข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

Embassy of Finland
สถานเอกอักรราชทูตฟินแลนด์ อาคาร Athenee Tower ชั้น 14
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 (0)2 207 8700
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (เรื่องวีซ่า), ban.konsuli@formin.fi (เรื่องทางกงสุล หนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
ตัวอักษรปกติตัวอักษรใหญ่
 

สถานทูตฟินแลนด์พร้อมให้บริการท่าน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักของสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะพบกับข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูตและบริการต่าง ๆ 

หน้าที่ประการสำคัญที่สุดประการหนึ่งของสถานทูตคือการให้บริการด้านกงสุลแก่พลเมืองฟินแลนด์ที่อาศัยอยู่หรือมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เรายังมีบริการด้านวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะไปฟินแลนด์ หน้าที่อันสำคัญอื่นๆ คือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศฟินแลนด์กับประเทศไทยรวมถึงประเทศข้างเคียง การติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาล หน่วยงาน องค์กรสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้สถานทูตเตรียมพร้อมและติดตามในเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในลาวและกัมพูชา

ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านสู่ประเทศฟินแลนด์ ประเทศของเราเป็นรัฐสวัสดิการนอร์ดิก เป็นสังคมที่มีพัฒนาการด้านข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างสูง เราเป็นผู้บุกเบิกในด้านเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร เป็นประเทศชั้นนำในด้านการศึกษา การวิจัยและการพัฒนา ทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องความสะอาดของสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ขอเชิญท่านเยี่ยมชมหนึ่งในบรรดาทะเลสาบทั้ง 166,000 แห่งของเรา อิ่มเอมกับซาวน่า และผ่อนคลายภายใต้พระอาทิตย์เที่ยงคืน สัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาว เยี่ยมเยียนซานต้าคลอสที่บ้านของซานต้าในเขตอาร์คติกเซอร์เคิลที่แลปแลนด์ดูนะคะ

ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ชาวไทยทุกท่านต่อการ

HMH Kingประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่ชาวไทยทุกท่านต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เพื่มเติม...

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา