Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Bangkok : Palvelut suomalaisille : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Bangkok

Embassy of Finland in Bangkok
Athenee Tower, 14th floor, 63 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330, THAILAND
P. +66 220 787 00
Sähköposti: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (maahantuloasiat) ja ban.konsuli@formin.fi (konsuliasiat)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

 Ajokortti

Suomessa ajokorttiasioita hoitaa poliisi ja Thaimaassa voitte ottaa yhteyttä paikallisviranomaisiin (Transportation organization, puh. +66 2 272 3614), jotka voivat antaa tietoa myös kuljettajatutkinnon suorittamisesta Thaimaassa. 

Suomen ajokorttihakemukset jätetään asuinkunnan poliisilaitokselle. Ajokortin kaksoiskappaletta haetaan niin ikään asuinkunnan, tai jos asuinkunta ei ole Suomessa, ajokortin myöntäneeltä poliisilaitokselta. Suurlähetystöt eivät ota vastaan ajokorttihakemuksia, mutta henkilöllisyyden toteamiseksi hakemus voidaan allekirjoittaa suurlähetystössä virkailijan edessä. Nimikirjoituksen oikeaksi todistamisesta peritään edustustossa notaaritoimitusmaksu.

Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi suomalaisia ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi, jonka puoleen asiakkaan tulee kääntyä. Todistus ajo-oikeudesta on tilattavissa internetin kautta hakusanalla ”ajokorttiotepyyntö”. Asioiminen netissä edellyttää suomalaisia pankkitunnuksia. Ajokorttiote on saatavissa myös suoraan englanninkielisenä ja se toimitetaan myös ulkomaiseen osoitteeseen. Todistus maksaa 14 euroa. Mikäli asianosaisella ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, on otettava erikseen yhteyttä Trafin neuvontaan puhelin 029 534 5000, kirjaamo@trafi.fi.

Kansainvälisen ajokortin voi anoa Autoliitosta.

Asianajajat Thaimaassa

Suurlähetystö ei voi toimia asianajajana tai oikeudellisena neuvonantajana. Asianajajaa vaativissa tilanteissa voitte kääntyä jonkin listalla mainitun tahon puoleen. Lista on Iso-Britannian Bangkokin suurlähetystön ylläpitämä. Lista englantia puhuvista asianajajista Thaimaassa

Asevelvollisuus

Asevelvollisuus - jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa, taikka kuuluu reserviin tai varareserviin (Asevelvollisuuslaki (AsevL 1438/2007) 2 $).

Naisten vapaaehtoinen palvelus - laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta (194/95) määrittää naisten asepalveluksen perusteet. Tarkemmat ohjeet naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutumisesta löytyvät osoitteesta www.mil.fi.  

Yhteystiedot:
Pääesikunnan henkilöstöosasto
PL 919, 00131 Helsinki, Finland
Puh. +358 2 99800
www.mil.fi

Maavoimien esikunta
PL 145, 50101 Mikkeli, Finland
Puh. +358 2 99800
www.maavoimat.fi

Siviilipalveluskeskus/ Lapinjärven koulutuskeskus
Latokartanontie 97, 07800 Lapinjärvi, Finland
Puh. +358 19 530 600
Fax +358 19 530 611
info@sivarikeskus.fi
www.sivarikeskus.fi

Eläimet

Tuonti Suomeen

Tietoa lemmikkieläinten maahantuonnista saa Elintarviketurvallisuusviraston Evirasta www.evira.fi.

Tuonti Thaimaahan

Lemmikkieläinten tuonnista Thaimaahan saa lisätietoja Thaimaan suurlähetystöstä. 

Lisätietoa:
Thaimaan suurlähetystö
Eteläesplanadi 22 C
00130 Helsinki
Puh. +358 9 6122 6412
Royal Thai Embassy Helsinki

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaanyksikön puoleen.

Lisätietoa
Kelan ulkomaan yksikkö www.kela.fi
Puh. +358 20 434 2550
Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Thaimaassa

Suomen kansalaisia koskevat henkilötiedustelut tulee esittää kirjallisesti ulkoasiainministeriölle: UM, Kansalaispalvelut, Konsuliasioiden yksikkö (KPA-10) , PL 415, 00023 Valtioneuvosto. Puh. +358 9 16005.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta 

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Maistraattien yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.maistraatti.fi. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista,
puh. +358 71 8730 191, sähköposti: kirjaamo.helsinki@maistraatti.fi

Lääkkeiden maahantuonti

Lääkkeiden mahdollisista maahantuontirajoituksista ja -ohjeista vastaa Thaimaan Elintarvike- ja lääkehallinnon narkoottisten aineiden osasto Narcotic Control Division.  Lisätietoja heidän kotisivuiltaan Food and Drug Administration FDA Thailand tai puhelimitse numerosta +66 (0)2 590 7338.

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut usealla kielellä Tietoa Suomeen muuttajalle -oppaan. Se löytyy Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta www.mol.fi.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen ja muista tullikäytännöistä lisätietoja Suomen tullista www.tulli.fi

Perintö ja testamentti, Thaimaa

Suositamme aina kääntymään perintö- ja testamenttiasiassa paikallisen lakimiehen puoleen.

Thaimaan lakien mukaan henkilön jättämän perinnön voi hoitaa sovintojakona ilman pesänselvittäjää. Mikäli kuitenkin kyseessä pankkitili tai kiinteä omaisuus, tarvitaan aina paikallisen oikeuden määräämä pesänselvittäjä.

Käytännössä testamentti voidaan käsitellä luotettavia todistajien edessä ja laittaa toimeen testamentin tekijän tahdon mukaisesti, mikäli testamentissa ei ole mitään erityistä, joka vaatii käsittelyn oikeudessa.

Kun kyseessä on pankkitili tai kiinteää omaisuutta, Thaimaan laki edellyttää, että asia hoidetaan paikallisen oikeuden määräämän pesänselvittäjän avulla. Testamentinäsittelyssä tulee olla mukana yksi perinnönsaajista, jolla on valtakirjat muilta perinnönsaajilta.

Rahalähetykset

Thaimaassa ollessaan voi pyytää omaistaan tai tuttavaansa lähettämään rahalähetyksen esim. Western UnioninForexin tai Moneygramin välityksellä. Palvelu Thaimaahan toimii nopeasti ja helposti. 

Rikosrekisteriote Thaimaassa

Rikosrekisteriotteen Thaimaassa asutulta ajalta antaa Thaimaan poliisi. Otteen saaminen kestää noin viikon. Keskus on avoinna arkisin, yhteystiedot: Police Clearance Service Center, Royal Thai Police Headquarter, p. 02 205 2168-9.

Tulli

Katso lisätietoa Tullin verkkosivuilta.
Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 20 690 600.

Thaimaan tullin kotisivut www.customs.go.th tarjoaa lisätietoa yrityksille sekä yksityisille matkaajille.

Vakuutus Thaimaassa

Kansainvälisiä vakuutuksia välittävät ja myyvät Thaimaassa esimerkiksi
AOC Insurance Broker ja AA Insurance Broker. Suositeltavia vakuutusyhtiöitä ovat mm. Bupa International, April Mobilite, DKV Globality, Aetna ja ACS.

Verotus

Tietoa Suomen verotusjärjestelmästä sekä yhteystiedot löytyvät verohallinnon verkkosivuilta www.vero.fi.

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestötietojärjestelmään on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevan osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Katso lisätietoa sivuiltamme Palvelut suomalaisille- Ilmoitukset väestörekisteriin

Yksityisposti sekä pankkiasiat

Edustusto ei välitä eikä ota vastaan yksityishenkilöille osoitettua postia turvallisuussyistä. Muun muassa maistraattien todistukset, pankkien ja eläkelaitosten asiakirjat sekä viisumihakemuksiin liittyvät liitteet lähetetään suoraan kyseiselle henkilölle. Suurlähetystö voi ainoastaan tunnistaa henkilöllisyyden uutta pankki- tai luottokorttia varten. Toimenpide on maksullinen.

 Thaimaassa olevan pankkitilin sulkeminen, tarvittavat asiakirja:

- Kuolintodistus, alkuperäinen ja kopio;

Kuolintodistus on laillistettu Thaimaassa (Thai UM ja suurlähetystö), joten ainoastaan kopio tulee todistaa oikeaksi. Tämän suosittelemme tekemään edustustossa, koska asiakirja on Thaimaan viranomaisten myöntämä.

 - Pankkitilin omistajan passi tai siitä oikeaksi todistettu kopio;

Tilinomistajan passin tietosivu tulee kääntää thainkielelle. Käännöksestä ja alkuperäisestä passintietosivusta tulee olla kopiot. Nämä asiakirjat tulee laillistaa Thaimaassa (Thai UM ja suurlähetystö).

- Pankkikirja tai mahdollisuuksien mukaan tilin tiedot;

Ehdottomasti alkuperäinen pankkikirja, ei kopiota.

 - Asiaa hoitavan passi ja todistus lähisukulaisuudesta / virallisesta valtuutuksesta;

Teidän passinne tietosivusta kopio, tämä kopio vahvistetaan oikeaksi julkisella notaarilla Suomessa. Alkuperäisten valtakirjojen allekirjoituksen todistaa julkinen notaari Suomessa.

Sähkötupakka 

Edustustolla olevan tiedon mukaan sähköistä tupakkaa ei saa laillisesti myydä Thaimaassa, koska Thaimaan viranomaiset eivät ole hyväksyneet sitä.

Thaimaan tullisäädöksistä löytyy tietoa Thaimaan tullin kotisivuilta: http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/CustEn/Home/HomeWelCome

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.3.2014


© Suomen suurlähetystö, Bangkok | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot