ไปยังเนื้อข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ - ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ : ติดต่อเรา

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

Embassy of Finland
อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์, ชั้น 16, 500 ถนนเพลินจิต, กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 (0)2 207 8700
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi - วีซ่า: viisumi.ban@formin.fi
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
ตัวอักษรปกติตัวอักษรใหญ่
 

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

ที่อยู่ติดต่อ :
อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์, ชั้น 16
500 ถนนเพลินจิต
กรุงเทพฯ 10330 

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ :
สถานทูตฟินแลนด์
ตู้ไปรษณีย์กลาง 295
กรุงเทพฯ 10501
ประเทศไทย

รายละเอียดการให้บริการ:

ผู้ขอวีซ่ายื่นคำร้องได้ด้วยการนัดหมายเท่านั้น

  • การนัดหมายสำหรับผู้ขอวีซ่าแบบรายบุคคล จันทร์ – พฤหัสบดี 8.00 – 15.00 น. และศุกร์  8.00 – 12.00 น.  การนัดหมายสำหรับผู้ขอวีซ่าที่จะไปทำงานตามฤดูกาลและบริษัททัวร์ จันทร์ – พฤหัสบดี 15.00 – 21.00 น. และศุกร์ 12.00 – 21.00 น. ช่วงพีคที่มีผู้มาขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก.
  • ก่อนทำการนัดหมายต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าและค่าบริการของVFSก่อน  รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินและวิธีการทำนัดดูได้ที่ VFS website  หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข + 66 2 263 9109 (จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.)
  • หลังจากที่คำร้องขอวีซ่าได้รับการดำเนินการแล้ว VFS จะจัดส่งหนังสือเดินทางไปตามที่อยู่ของผู้ขอวีซ่าในประเทศไทย ทางไปรษณีย์ไทย (EMS) โดยค่าส่งได้รวมอยู่แล้วในค่าบริการของ VFS.  ผู้ขอวีซ่าสามารถตามเรื่องการขอวีซ่าได้ที่ เว็ปไซต์ VFS website.
  • สอบถามสถานทูตที่หมายเลข + 66 2 207 8700 ทุกวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 15.30 น. และ ศุกร์ 12.30 – 13.00 สอบถามทางอีเมล์เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าและวีซ่าระยะยาวสำหรับการมีถิ่นพำนัก (Residence Permit) ติดต่อที่ อีเมล์ viisumi.ban@formin.fi  ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าจะให้ได้กับตัวผู้ขอวีซ่าเองเท่านั้น หรือเป็นผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจมา
  • ผู้ที่ขอวีซ่าระยะยาวสำหรับการมีถิ่นพำนัก (Residence Permit) ยื่นคำร้องโดยการนัดหมายเช่นกัน วันจันทร์ – สุกร์ เวลา 10.00 – 11.00 น. การนัดหมายกำหนดได้ทางอีเมล์ viisumi.ban@formin.fi หรือโดยการโทรมายังสถานทูตฯที่หมายเลข + 66 2 207 8700 จันทร์ อักงคาร และ พฤหัสบดี 15.00 – 15.30 น. และศุกร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.

งานกงสุล หนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร

  • เวลาให้บริการด้านงานกงสุล (รวมถึง การรับรองเอกสารตามกฏหมาย งานหนังสือเดินทาง และอื่นๆ) วันจันทร์ – อังการ และ พฤหัสบดี – ศุกร์ เวลา 8.00 – 11.00 น.
  • การสอบถามทางอีเมล์เกี่ยวกับงานหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสารทางกฏหมาย และงานบริการอื่นๆด้านกงสุล ติดต่อที่ ban.konsuli@formin.fi

โทรศัพท์: 02-2078700 (วันจันทร์ – วันพฤหัสฯ เวลา 8.00-15.45 และ วันศุกร์ เวลา 8.00-13.00)
โทรสาร: 02-2078702
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi

เว็บไซต์ : www.finland.or.th/fi/ 
Facebook: www.facebook.com/FinnishEmbassyBangkok

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน สายโทรของสถานทูตคือ 66 (0)81 824 9158 หมายเลขนี้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านกงสุลหลังเวลาทำการ วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น

Map:


View Larger Map


พิมพ์หน้านี้

เอกสารฉบับนี้

ปรับปรุงล่าสุด 7/2/2557


สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา