ไปยังเนื้อข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ - ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ : ติดต่อเรา

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

Embassy of Finland
สถานเอกอักรราชทูตฟินแลนด์ อาคาร Athenee Tower ชั้น 14
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 (0)2 207 8700
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (เรื่องวีซ่า), ban.konsuli@formin.fi (เรื่องทางกงสุล หนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
ตัวอักษรปกติตัวอักษรใหญ่
 

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

ประเทศ:

ประเทศไทย, กัมพูชา, เมียนมาร์

บริการลูกค้า:

รายละเอียดการให้บริการ:

  • รับคำร้องในการขอวีซ่า ให้บริการ ณ ที่ทำการที่ ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ (Trendy Building) ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. สามารถมายื่นคำร้องได้โดยจะทำการนัดหมายล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ แต่ หากท่านต้องการยื่นเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนการยื่นเอกสาร หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าคือ + 66 2 118 7009 (เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 12-00 น. และ 13.00 – 16-00 น.) ที่ศูนย์ฯเจ้าหน้าที่รับเรื่องสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
  • หากต้องการมายื่นคำร้องในการขอวีซ่าที่สถานทูตฯ ต้องนัดหมายล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้น โดยทำการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องในการขอวีซ่าหรือโดยทางโทรศัพท์ + 66 2 118 7009
  • การติดต่อกับแผนกวีซ่าทางโทรศัพท์สามารถทำได้ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่หมายเลข + 66 2 207 8700 หรือจะส่งคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องวีซ่ามาที่อีเมล์ viisumi.ban@formin.fi
  • ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าสำหรับการมีถิ่นพำนักสามารถมายื่นคำร้องได้ที่สถานทูตฯ โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ – พฤหัสบดี 13.00 – 14.00 น. การนัดหมายทำได้โดยการส่งอีเมล์มายังสถานทูตฯ viisumi.ban@formin.fi
  • เวลาให้บริการงานกงสุล งานหนังสือเดินทาง และรับรองเอกสารทางกฏหมาย คือ วันจันทร์ – พฤหัสบดี 8.30 – 11.30 น. งดให้บริการงานกงสุลทุกวันศุกร์
  • อีเมล์ของแผนกกงสุลคือ ban.konsuli@formin.fi
  • หากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข +358 9 160 55555 หมายเลขนี้จะใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

เบอร์ติดต่อส่วนกลาง:

  • +66 220 787 00

อีเมลล์:

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:

Embassy of Finland
G.P.O Box 295
 BANGKOK 10501
THAILAND

ที่อยู่ติดต่อ:

Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
 BANGKOK 10330
THAILAND

บุคคลากร

Satu Suikkari-Kleven
Katarina Tapio
Raimo Pahkasalo
  • เลขานุการเอก แผนกกงสุล
Ville Valo
Tiina Pullinen Martins
Sami Heikkinen
  • ผู้ช่วยเลขานุการ แผนกบริหารและวัฒนธรรม
Eero Hakama
ที่อยู่อีเมลล์ : ชื่อจริง.นามสกุล@formin.fi หากมีตัวอักษรภาษาสแกนดิเนเวียให้แทนที่ดังนี้ ä=a, ö=o, å=a.
พิมพ์หน้านี้

เอกสารฉบับนี้

ปรับปรุงล่าสุด 17/5/2561


สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา