Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Uppehållstillstånd - Finlands ambassad, Bangkok : Visum tjänster : Uppehållstillstånd

FINLANDS AMBASSAD, Bangkok

Embassy of Finland in Bangkok
Athenee Tower, 14th floor, 63 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330, THAILAND
Tfn +66 220 787 00
E-post: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (migrationsärenden) och ban.konsuli@formin.fi (konsulära ärenden)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Uppehållstillstånd

Obs! Från och med 10 februari 2014 tas ansökningar om uppehållstillstånd emot via tidsbokning må–fre klo 10.00–11.00. Tiderna bokas direkt från ambassaden via e-post viisumi.ban@formin.fi eller genom att ringa ambassaden på telefontiderna må, ti och to klockan 15.00–15.30 samt fre 12.30–13.00, tfn +66 2 207 8700.

Kundtjänst

  • Ambassaden tar emot telefonförfrågningar om visum måndag, tisdag och torsdag mellan kl. 15.00-15.30 på tfn +66 2 207 8700. Förfrågningar tas också emot via e-post: viisumi.ban@formin.fi. Vi rekommenderar att man använder e-post skärskilt under högsäsongen från mars till juni då telefonlinjerna överbelastas. VFS: servicenummer har öppet må–fre kl. 8.00–12.00 och 13.00–16.00, tfn +66 2 118 7009.
  • Viseringscentralen betjänar kunder nära BTS-stationerna Nana och Asoke samt metrostationen Sukhumvit, på åttonde våningen i Trendy Building –byggnaden (adressen: No.10/104-106 (801-803), 8th Floor, The Trendy Building, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110) mån-fre kl 8.00-16.00 med tidsbokning och utan. Grupper med fyra sökanden eller fler, bör boka tid för inlämnande av ansökningar. Viseringscentralens servicenummer är +66 2 118 7009 (öppet mån-fre kl. 8.00-12.00 och 13.00-16.00). Kunder betjänas på engelska och thai på detta nummer. Länk till viseringscentralens webbplats.
  • Vid ambassaden tas viseringsansökningar endast emot med tidsbokning. Tidsbokning görs via viseringscentralens webbplats eller servicenumret (+66 2 118 7009).
  • Viseringsavdelningens telefontid är måndag-torsdag kl.14.00–15.00, tfn +66 2 207 8700. E-postadressen i viseringsfrågor viisumi.ban@formin.fi.
  • Ansökningar om uppehållstillstånd tas endast vid ambassaden emot med tidsbokning måndag-torsdag kl. 13.00-14.00, tiderna bokas direkt av ambassaden per e-post viisumi.ban@formin.fi
  • Kundbetjäningstiden i konsulära ärenden samt pass- och legaliseringsärenden är mån - tors kl. 8.30-11.30. På fredagar finns ingen kundbetjäning.E-postadress: ban.konsuli@formin.fi
  • Vid nödfall kan man efter tjänstetid ringa +358 9 160 55555. Journumret är avsett endast för nödfall
  • Helgdagar och lediga dagar, då ambassaden är stängd

Ansökningar om uppehållstillstånd handläggs och beslut fattas av finska migrationsverket i Helsingfors. Mer information kan hittas på migrationverkets hemsidawww.migri.fi

Det första uppehållstillståndet söks vanligen vid finska beskickningen i den sökandes hemland. Vilket i thailändska sökandes fall är finska ambassaden i Bangkok. Både uppehållstillståndsansökan och dess bilagor skall lämnas till ambassaden i dubbla exemplar. Alla handlingar skall vara på finska, svenska eller engelska. Handlingar vars originalspråk är thai måste översättas till engelska och översättningarna måste legaliseras på Thailändska utrikesministeriet (Administration for Legalization, Department of Consular Affairs,123 Chaengwatana Road, Bangkok 10210, tel. +66 2 575 1056-9, fax. +66 2 5751054), och därefter på Finska ambassaden i Bangkok (se ytterligare information under avsnittet om tjänster).

Ansökan med erforderliga bilagor måste lämnas in personligen (inte via e-post, vanlig post eller telefax) till ambassaden i Bangkok. Ansökningar om uppehållstillstånd tas emot via tidsbokning må–fre klo 10.00–11.00. Tiderna bokas från ambassaden via e-post viisumi.ban@formin.fi eller genom att ringa ambassaden på telefontiderna må, ti och to klockan 15.00–15.30 samt fre 12.30–13.00, tfn +66 2 207 8700.  

Sökanden måste betala behandlingsavgiften för ansökan om uppehållstillstånd på banken med bankgiroblankett som ambassaden ger. Ansökningsavgiften betalas i thailändska baht enligt gällande växelkurs. Ansökningsavgiften betalas ej tillbaka fastän man skulle få avslag på ansökan.

UppehållstillståndOlekelulupakortti

Utlänningar måste ha ett uppehållstillstånd om de vistas i Finland i över tre månader. Om man arbetar behöver man i regel uppehållstillstånd också för kortare perioder.

Grunder för beviljande av uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd kan beviljas bland annat på följande grunder: familjeband till Finland, studier, arbete, att man är född i Finland, återflyttning till Finland, humanitära orsaker eller någon annan särskild orsak.

Enligt EU:s viseringskodex är ett av villkoren för att Schengenvisum ska beviljas att personen lämnar Schengenområdet innan visumets giltighetstid går ut. Av den orsaken kan visum inte beviljas personer som är på väg till Finland för att ansöka om uppehållstillstånd eller som väntar på beslut i en pågående behandling av uppehållstillstånd. Detta gäller också familjemedlemmar till finska medborgare.

Vem behöver uppehållstillstånd?

Medborgare i de andra nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Island) kan vistas i Finland utan uppehållstillstånd och de behöver inte heller uppehållstillstånd för arbetstagare.

Medborgare i EU-länder och motsvarande (Liechtenstein, Schweiz) behöver inte uppehållstillstånd. De skall ändå registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket om de vistas i Finland längre än tre månader.

Hur ansöker man?

Ansökan om uppehållstillstånd för arbete eller studier kan fyllas i elektroniskt. För ansökan krävs:

  • att du registerar dig på enterfinland.fi
  • att du personligen besöker Finlands ambassad eller konsulat

Du kan också fylla i ansökan för hand och lämna in den personligen vid Finlands ambassad eller konsulat. Tillståndet beviljas av Migrationsverket. Honorörkonsulat kan inte ta emot ansökningar om uppehållstillstånd.

EnterFinland

I vissa särskilda fall, till exempel på grund av familjeband, kan man göra ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket i Finland.

Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och undertecknas. Bilagorna ska lämnas in samtidigt som ansökan. Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska och alla bilagor ska vara översatta till något av dessa språk. I samband med att ansökan lämnas in tas fingeravtryck av den sökande.

Ansökan kan inte lämnas in genom ett ombud eller skickas in per post.

Nästan alla ansökningar kan nu lämnas in på webben. Länk till e-tjänsten: https://enterfinland.fi/

Läs mer om uppehållstillstånd

Vad kostar ett uppehållstillstånd?

Avgiften för uppehållstillståndet ska betalas då ansökan lämnas in. En lista över avgifterna finns på  Migrationsverkets webbplats och på ambassadens eller konsulatets webbplats (se Prislista/Palveluhinnasto i balken till vänster).

Avgiften för behandlingen av ansökan återbetalas inte fastän ansökan avslås.

Hur länge räcker behandlingen?

Det är svårt att uppskatta den exakta tiden för hur länge det räcker att behandla en ansökan om uppehållstillstånd. Behandlingstiden påverkas bland annat av behovet av tilläggsutredningar. Ambassaderna kan inte påverka behandlingstiden på Migrationsverket.

Genomsnittliga behandlingstider finns på Migrationsverkets webbplats.

Uppehållstillståndskort

När ansökan om uppehållstillstånd blivit godkänd får man ett uppehållstillståndskort som innehåller biometriska kännetecken. Kortet är i kraft högst fem år varefter det måste förnyas. Om ett nytt kort kan man ansöka enbart hos Migrationsverket i Finland.

Uppehållstillståndskortet är inte knutet till ett visst pass, men personuppgifterna på kortet och i passet måste stämma överens. Man måste alltså förnya kortet om uppgifterna i passet förändras.

Om man har ett pass med uppehållstillståndsklistermärke måste man ansöka om ett uppehållstillståndskort när man byter pass.

Innehavare av uppehållstillstånd som är medborgare i ett land med viseringsskyldighet ska göra en polisanmälan upphållstillståndskortet försvinner eller blir stulet. Anmälan ska visas upp vid Finlands ambassad eller konsulat och sedan måste man ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för att kunna resa till Finland.

Rättigheter som följer med uppehållstillstånd

En person med uppehållstillstånd kan rätt att bo, vistas och röra sig fritt i Finland. Man får avlägsna sig och återvända till landet så länge tillståndet är i kraft. Med uppehållstillstånd för arbetstagare har man rätt att arbeta i Finland.

En person som beviljats uppehållstillstånd i Finland har rätt att under tre månader vistas och resa inom Schengenområdet, till länder dit man inte fått inreseförbud.

Uppehållstillståndets giltighet

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan antingen vara tillfälligt (B-tillstånd) eller kontinuerligt (A-tillstånd). Hurudant och hur långt tillståndet är beror på orsaken till vistelsen i Finland.

Uppehållstillstånd för arbetstagare är tillfälliga (B) eller kontinuerliga (A) beroende på arbetets natur. Uppehållstillstånd för studeranden är alltid tillfälliga. Uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband är i kraft högst så länge som anknytningspersonens uppehållstillstånd. Tillståndets typ, A eller B, beror på anknytningspersonens tillstånd.

Det första uppehållstillståndet är oftast ettårigt, om man inte uttryckligen sökt om tillstånd för en kortare period. Om man har ett kontinuerligt uppehållstillstånd kan man få förlängning på högst fyra år i taget.

Efter två tillfälliga uppehållstillstånd beviljas man ett kontinuerligt, om villkoren för att tillståndet beviljades fortfarande gäller.

Om man har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska man i god tid innan tillståndet går ut ansöka om förlängning. Man kan enbart ansöka om fortsatt tillstånd hos Migrationsverket i Finland.

Ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas tidigast då man vistats fyra år i Finland med ett kontinuerligt uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd är i kraft tillsvidare.

Återkallande av uppehållstillstånd

Ett tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd återkallas om du permanent flyttar bort från Finland eller om du har vistats utanför Finland i två år utan avbrott.

Om ditt uppehållstillståndskort försvinner

Om du är från ett land vars medborgare behöver visum till Finland måste du i första hand ansöka om ett nytt uppehållstillstånd vid en finländsk ambassad eller konsulat för att kunna återvända till Finland, fastän du redan har ett giltigt uppehållstillstånd. Du kan inte ansöka om fortsatt uppehållstillstånd vid en ambassad eller ett konsulat.

Du kan i princip inte heller beviljas visum för detta ändamål eftersom Schengenregelverkets villkor för inresa inte uppfylls. Ett visum med territoriellt begränsad giltighet (för ett land) kan endast beviljas för situationer som ingår i viseringskodexen, till exempel en allvarlig humanitär situation – inte på grund av att den sökande har bråttom, har en flygbiljett till en viss dag eller måste betala för ett nytt uppehållstillstånd.

Om ambassaden eller konsulatet inte beviljar dig visum måste du med andra ord ansöka om en nytt uppehållstillstånd för att kunna återvända till Finland.

Föråldrat uppehållstillståndskort

Om giltighetstiden för ditt uppehållstillståndskort gått ut måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd vid Finlands ambassad eller konsulat. För detta ändamål kan du inte beviljas visum till Finland eftersom Schengenregelverkets villkor för inresa inte uppfylls.

Ett visum med territoriellt begränsad giltighet kan endast beviljas för situationer som ingår i viseringskodexen, till exempel en allvarlig humanitär situation – inte på grund av att den sökande har bråttom, har en flygbiljett till en viss dag eller måste betala för ett nytt uppehållstillstånd.

Om ambassaden eller konsulatet inte kan bevilja dig visum måste du ansöka om uppehållstillstånd innan du återvänder till Finland.

Anmälan till magistraten

Om du har för avsikt att vistas utomlands i mer än tre månader måste du enligt befolkningsdatalagen göra en flyttanmälan till befolkningsregistret om tillfällig vistelse eller permanent flytt.

Mera information:

© Finlands ambassad, Bangkok | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter