ไปยังเนื้อข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฟินแลนด์

การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ - ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ : เกี่ยวกับฟินแลนด์ : การศึกษาในฟินแลนด์

ติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ ,กรุงเทพฯ

Embassy of Finland
สถานเอกอักรราชทูตฟินแลนด์ อาคาร Athenee Tower ชั้น 14
เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66 (0)2 207 8700
อีเมล์: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (เรื่องวีซ่า), ban.konsuli@formin.fi (เรื่องทางกงสุล หนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
ตัวอักษรปกติตัวอักษรใหญ่
 

การศึกษาในประเทศฟินแลนด์

การเรียนขั้นอุดมศึกษาในฟินแลนด์มีหลายทางเลือกให้กับนักเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยถึง 16 แห่ง และโพลีเทคนิค อีก 25 แห่ง (โปลีเทคนิค คือ *มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์) ประเทศฟินแลนด์มีเครือข่ายของสถาบันต่างๆมากมายทั่วทั้งประเทศ นับตั้งแต่บริเวณแถบเมืองหลวงทางตอนใต้ขึ้นไปขึ้นไปจนถึงบริเวณขั้วโลกเหนือ

ฟินแลนด์ถึงจะเป็นประเทศที่แปลกไม่เหมือนใคร แต่ก็เงียบสงบเหมาะกับการเรียนหนังสือเช่นกัน นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกอยู่แคมปัสแบบเมืองใหญ่ หรือจะเลือกแบบที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่มีการจัดการอย่างดีและผู้คนก็พูดภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลาย และยังมีการให้ความสนับสนุนทางด้านกีฬาและวัฒนธรรมอีกด้วย

Photo: Visit Finlandมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ให้การสนับสนุนในเรื่องการค้นคว้า การเรียนการสอนจะอยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย โดยมีการเรียนระดับปิญญาตรี (3 ปี, 180 หน่วยกิต) ปริญญาโท (2 ปี 120 หน่วยกิต) และระดับปริญญาเอก (4 ปี 240 หน่วยกิจ) มหาวิทยาลัยในฟินแลนด์มีหลักสูตรสำหรับปริญญาโทเกือบ 200 โปรแกรม และปริญญาเอก 23 โปรแกรมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ

สถาบันโปลีเทคนิค* จะเน้นหนักทางด้านปฏิบัติการ การฝึกฝน และเป็นสถาบันที่สอนวิชาชีพในขั้นอุดมศึกษา โดยมีระดับปริญญาตรี (3.5 – 4 ปี 210 – 240 หน่วยกิต) และปริญญาโท (1 – 1.5 ปี 60 – 90 หน่วยกิต) สถาบันโปลีเทคนิคมีหลักสูตรปริญญาตรี 100 โปรแกรม และ 24 โปรแกรมสำหรับปริญญาโท

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในฟินแลนด์มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาโดยใช้ภาษาอังกฤษเกือบ 500 โปรแกรม และโปรแกรมที่ไม่มีปริญญาแต่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความความรู้ ความชำนาญ ในระดับสากลได้แก่ สารสนเทศ (ICT,) biotechnology, วนศาสตร์, วิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, สถาปัตย์กรรม, ศิลป์กรรมและการออกแบบ

การศึกษาในฟินแลนด์โดยปกติไม่ต้องเสียค่าเรียนและเป็นอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนก็เรียบง่าย ไม่ต้องมีพิธีรีตรอง สถาบันส่วนใหญ่จะมีศูนย์ภาษาให้เรียนภาษาเพิ่มเติม โดยที่นักเรียนสามารถนำไปรวมกับการเรียนในหลักสูตรปริญญา

ทุกคนในฟินแลนด์มีสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งไม่ต้องเสียค่าเรียน และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ไม่ต้องเสียค่าเรียนเช่นกัน หลักปฏิบัตินี้ใช้กับนักเรียนต่างชาติด้วย แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สถาบันการศึกษาสามารถเก็บค่าเรียนจากต่างประเทศ และประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม EU/EEA (รวมถึง ไอส์แลนด์ ลิคเกนสไตน์ และนอร์เวย์) ทีศึกษาในระดับปริญญาโทบางสาขา แต่สถาบันการศึกษาเหล่านี้ก็มีทุนให้

นักเรียนควรเตรียมงบไว้โดยเฉลี่ยประมาณ 700 ยูโรสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงค์ชีพ รวมถึงค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าพาหนะสำหรับนักรียนที่ที่ไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม สหภาพยุโรปต้องมีประกันสุขภาพในกรณีที่มาเรียนหรือเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนที่อยู่นานเกิน 3 เดือน นักเรียนควรเตรียมเงินไว้ใช้ อย่างน้อยประมาณ 6,000

ยูโรต่อปี

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรณาดูได้ที่ Study in Finland

พิมพ์หน้านี้

เว็บไซต์งานบริการต่างประเทศอื่นๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงล่าสุด 15/9/2554


สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กรุงเทพฯ | ติดต่อเรา