Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Avioliitto, avoliitto ja parisuhde Thaimaassa - Suomen suurlähetystö, Bangkok : Palvelut suomalaisille : Thaimaa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Bangkok

Embassy of Finland in Bangkok
Athenee Tower, 14th floor, 63 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330, THAILAND
P. +66 220 787 00
Sähköposti: sanomat.ban@formin.fi, viisumi.ban@formin.fi (maahantuloasiat) ja ban.konsuli@formin.fi (konsuliasiat)
English | Suomi | Svenska | ภาษาไทย |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Avioliitto, avoliitto ja parisuhde Thaimaassa

 

Avioliiton solmiminen Thaimaassa

Suurlähetystö ei voi toimia vihkiviranomaisena. Thaimaassa kahden Suomen kansalaisen voi vihkiä avioliittoon vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustaja.

Ulkomaalaisen on mahdollista avioitua Thaimaassa, joko toisen ulkomaalaisen tai Thaimaan kansalaisen kanssa ainoastaan siviilivihkimisellä. Naimisiinmeno Thaimaassa on siten virallisesti mahdollista ainoastaan paikallisessa rekisteritoimistossa, district office:ssa (thain kielellä lausuttuna ampheu).

Vihkiminen Thaimaassa, hanki nämä asiakirjat Suomesta:

  • monikielinen esteettömyystodistus (todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä). Todistuksen saa oman asuinpaikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta. Esteettömyystodistus on voimassa neljä (4) kuukautta sen myöntöpäivästä lähtien. Esteettömyystodistusta ei tarvitse laillistaa Suomessa, ellei halua. Suomen Bangkokin suurlähetystön kirjoittama todistus riittää Thaimaan viranomaisille.

  • todistus tuloista alkuperäisesti englanninkielisenä (työnantajalta, eläkkeenmaksajalta, kirjanpitäjältä tms.) Suomalaisen naisen avioituessa thaimaalaisen kanssa tulotodistusta ei tarvita (Banrakin rekisteröintitoimiston vahvistama tieto 1/2013). Tulot voidaan ilmoittaa kuukausituloina tai vuosituloina.

  • kahden Suomessa asuvan täysi-ikäisen Suomen kansalaisen allekirjoittama suositus avioliitosta avioon aikovien henkilöiden välillä, jossa mainitaan suosittelijoiden nimet ja osoitteet sekä keiden välillä avioliittoa suositellaan. Suosituskirje saa olla vapaamuotoinen, suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen ja sen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu.

  • passi

  • osoite- ja ammattitiedot kirjallisesti oman ilmoituksen mukaan

  • tieto vihkivästä rekisteritoimistosta (district office) oman ilmoituksen mukaan

Kaikkien asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä. Thaimaalainen osapuoli esittää suurlähetystössä passinsa tai henkilötodistuksensa. Jos molemmat osapuolet ovat Suomen kansalaisia, tulee kummankin esittää kaikki yllämainitut asiakirjat.

Mikäli esteettömyystodistuksen laillistaa joku muu kuin asianomainen, tulee laillistajalla olla mukanaan:

  • vapaamuotoinen, alkuperäinen ja yksilöity valtuuttajan allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi sekä valtuuttajan että valtuutetun nimet sekä mitä asiaa varten valtuutus on annettu.

  • henkilöllisyystodistus

  • valtuuttajan allekirjoituksella oikeaksi todistettu kopio valtuuttajan passista tai henkilöllisyystodistuksesta sekä valtuuttajan oleskeluluvasta tai viisumista

Todistusta hakiessaan tulee avioon aikovan parin ilmoittaa, missä rekisteritoimistossa he aikovat mennä vihille, sillä edustusto kirjoittaa todistuksen suoraan kyseiselle rekisteritoimistolle. Rekisteritoimisto, missä pariskunta aikoo mennä vihille, tulee itse valita. Usein on helpompi mennä vihille jossakin isoimmista rekisteritoimistoista Thaimaan suurimmissa kaupungeissa, joilla on kokemusta ulkomaalaisten pariskuntien vihkimisestä. Bangkokissa suosituin rekisteritoimisto on Bangrak, jonka osoite on Bangrak District Office, 5 Nares Road, Bangrak, Bangkok ja puhelinnumero +66 2 236 1395 / 2 236 1396. Kahden Suomen kansalaisen avioituessa rekisteritoimistossa tulee olla mukana tulkki sekä kaksi todistajaa. 

Kun edellä mainitut asiakirjat on esitetty Suomen suurlähetystössä Bangkokissa, laatii edustusto englanninkielisen todistuksen Thaimaassa avioitumista varten. Kahden Suomen kansalaisen avioituessa kummallekin laaditaan oma todistuksensa. Todistus maksaa 30€/kpl ja se maksetaan todistusta haettaessa Thaimaan bahteissa Suomen ulkoasiainministeriön vahvistaman tilikurssin mukaan. Todistusta tulee hakea edustuston asiakaspalvelun aukioloaikoina.

Asiakkaan tulee käännättää suurlähetystön myöntämä englanninkielinen todistus thain kielelle ja viedä se Thaimaan ulkoministeriöön legalisoitavaksi. Kun kaikki asiakirjat ovat kunnossa, voidaan avioliitto rekisteröidä paikallisessa rekisteritoimistossa.

Avioitumisen jälkeen vihkitodistus sekä avioliiton rekisteröintitodistus tulee käännättää englanniksi ja legalisoida Thaimaan ulkoministeriössä. Tämän jälkeen legalisoidut asiakirjat tulee toimittaa Suomen Bangkokin suurlähetystöön, jossa ne varmennetaan.  Samalla voidaan hoitaa avioliiton rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään.

Thaimaassa solmitun avioliiton rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään

Suomen kansalainen on lain nojalla velvoitettu pitämään henkilötietonsa ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä. Ulkomailla solmittu avioliitto on siis myös rekisteröitävä.

Avioliitto rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta -lomakkeella. Jos kumpikin osapuoli on Suomen kansalainen, tulee kummastakin täyttää erillinen lomake. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa myös etukäteen.

Ilmoitusta jätettäessä tulee esittää alkuperäiset passit, tai thaimaalaisen osalta thaimaalainen henkilökortti sekä alkuperäiset ja laillistetut todistukset avioitumisesta sekä avioliiton rekisteröinnistä Thaimaassa. Väestötietojärjestelmää ylläpitää Suomessa maistraatti, mutta ilmoituksen avioliiton solmimisesta voi jättää myös Suomen suurlähetystöön, joka toimittaa sen edelleen maistraattiin.

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta väestötietojärjestelmään voidaan jättää päivitettäväksi samalla kertaa, kun avioitumistodistus sekä todistus avioliiton rekisteröinnistä Thaimaassa varmennetaan Suomen suurlähetystössä. Tällöin niiden asiakirjojen varmentaminen on maksutonta suurlähetystössä.

Avioehtosopimus

Suomen avioliittolain (234/13.6.1929) mukaan kummallakin aviopuolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Aviopuolisot voivat poiketa tästä pääsääntöisestä periaatteesta tekemällä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimus voidaan tehdän ennen avioliittoa tai avioliiton aikana. Avioehtosopimuksen tekemistä harkittaessa on aiheellista kääntyä asianajajan, valtion oikeusaputoimiston taikka muun asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Avioehtosopimuksen voimaan saattamiseksi se tulee jättää maistraatille rekisteröitäväksi. Lisätietoa: Maistraatti

Avioehtosopimuksesta Thaimaassa määritellään Thaimaan lainsäädännössä: Civil & Commercial Code, Book 5, Chapter IV, Sections 1465-1483. Avioehtosopimus tulee rekisteröidä ennen avioliiton solmimista. Avioehtosopimuksen laatimisessa kannattaa kääntyä lakiasiantuntijan puoleen.

Avioliiton purkaminen (avioero)

Suomen lain mukaan avioliitto voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä (avioero). Avioeroa koskeva asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin.
Lisätetoa esimerkiksi sivuilta: Oikeusministeriön esitteet 

Thaimaan lain nojalla tunnustettu avioliitto voidaan purkaa Thaimaan lainsäädännön mukaisesti. Avioero voidaan rekisteröidä paikallisessa rekisteritoimistossa molempien osapuolten suostumuksella tai oikeuden päätöksellä. Kannattaa harkita lakiasiantuntijan puoleen kääntymistä. 

Avioero tulee rekisteröidä molemmissa maissa. 

 

Avoliitto

Thaimaan siviililaki ei tunnista avoliittoa, vaikkakin tapalain perheosiossa käsitellään avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen asemaa.

 

Parisuhde

Thaimaassa ei tunnisteta samaa sukupuolta olevien avio- eikä avoliittoa. Parisuhdetta ei voi rekisteröidä. Siviililaissa mainitaan kumppanuus kiinteistön omistusasiassa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.1.2014


© Suomen suurlähetystö, Bangkok | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot